Bezpečnostní služby

Ušetříme spousty starostí ...

Pokračovat

Fyzická ostraha objektů

Místa, na kterých stojí provoz Vaší firmy, byste rádi měli obsazena spolehlivými lidmi. Takovými místy jsou např. recepce, telefonní ústředna. Tato místa musí fungovat kvalitně a bezpečně.

Hlavním úkolem fyzické ostrahy objektů je prevence bezpečnostních rizik tak, aby se zamezily újmy na zdraví, škody na majetku a následné finanční ztráty. Ostrahu přizpůsobíme přesně podle Vašich požadavků tak, abychom Vám mohli nabídnout co nejvyšší úroveň našich služeb a přitom Vás co nejméně omezovali.

Naše společnost si při ostraze objektů a osob dává záležet na každém detailu při výkonu bezpečnostní služby a neponechává nic náhodě. Po vyhodnocení konkrétních bezpečnostních rizik střeženého objektu vytvoříme strategii fyzické ostrahy objektu.

Vypracujeme plán výkonu fyzické ostrahy pro Váš objekt, neboť každá lokalita si žádá jiné nároky na zabezpečení.

Fyzickou ostraha objektu naši pracovníci mohou vykonávat 24 hodin / 7 dní v týdnu, ale záleží na konkrétních požadavcích objednatele služeb.

Při výkonu ostrahy využíváme obchůzkový systém KOSguard, který Vám můžeme pravidelně dávat ke kontrole. Systém zaznamenává jednotlivé obchůzky střeženého objektu.

Můžeme Vám nabídnout ostrahu:

 • ostraha průmyslových a logistických areálů
 • ostraha hotelů
 • ostraha administrativních a komerčních objektů
 • ostraha bytových areálů
 • ostraha zdravotnických zařízení


Ochrana majetku a osob

Bezpečnostní službu osobní ochrany lze využít na mnohých místech, zvláště tam, kde se soustředí větší množství lidí na jednom místě, tak aby se minimalizoval vznik případné škody na majetku a zejména ochrana zdraví a života.

Služba je vykonávána proškolenými a zkušenými pracovníky fyzické ostrahy. Můžeme nabídnout střežení veřejných či komerčních prostor - úřady, administrativní budovy, obchody, nákupní centra.


Recepční služby

Naše společnost poskytuje denní i noční recepční služby zejména v administrativních budovách a na vrátnicích velkých podniků a nabízíme kompletní služby, které mohou být spojeny i s obsluhou recepce či vrátnice. Recepční služba může být poskytována buď pracovníkem ostrahy nebo jinou osobou s možností znalosti cizího jazyka.


Kompletní služby obsluhy recepce

Mezi stěžejní činnosti obsluhy recepce patří:

 • informační servis pro návštěvníky a nájemníky objektu
 • obsluha telefonní ústředny
 • ohlašování a zápis návštěv do knihy návštěv
 • výdej a příjem klíčů od zaměstnanců klienta
 • převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům atd.


Noční směny a pochůzky

Recepční služba může být poskytována i v nočních hodinách a může být spojena s pravidelnými kontrolními obchůzkami objektu prováděnými dle objektové směrnice.


Služby na vrátnici

Mezi stěžejní činnosti obsluhy vrátnice patří:

 • evidence příjezdů a odjezdů vozidel přes podnikovou vrátnici a jejich pravidelná kontrola
 • výdej a příjem klíčů od zaměstnanců klienta
 • obsluha telefonní ústředny
 • ohlašování a zápis návštěv do knihy návštěv
 • sledování bezpečnostních kamer
 • převzetí příchozí pošty a předání adresátům atd.


Obchůzky

Pravidelné obchůzky fyzické ostrahy po areálu či objektu jsou neustále zaznamenávány obchůzkovým systémem, který Vám můžeme dávat ke kontrole.