Suchý záchod, žumpa, kompost

Latrín

Popis:

Směs enzymů a bakterií určená pro suchá WC, hnojiště nebo stání hospodářských zvířat. Zkapalňuje organickou hmotu, omezuje tvorbu zápachu a ničí plísně.

Aplikace:

Do teplé vody nasypte požadované množství přípravku a po 60 minutách rovnoměrně aplikujte přímo na požadované místo. Dávkování 50 g na 1 m3.

Žumpur

Popis:

Směs enzymů a bakterií určená pro zkapalnění organické hmoty v septicích a odpadních nádržích. Odstraňuje zdroje zápachu, snižuje četnost vyčerpávání a čištění, usnadňuje údržbu. Vyčerpanou kapalinu lze použít ke kompostování. Je vhodný i pro čištění odpadních vod.

Aplikace:

Do teplé vody nasypte požadované množství přípravku podle objemu nádrže a po 60 minutách aplikujte buď do kteréhokoliv odpadu nebo přímo do nádrže či septiku. Nasazovací dávka 50 g na 2,5 m3. Udržovací dávka 50 g na 5 m3.

Cultupur

Popis:

Urychlovač kompostování. Zkracuje kompostovací proces až na polovinu. Ničí plísně.

Aplikace:

Do teplé vody nasypte požadované množství přípravku a po 60 minutách rovnoměrně aplikujte přímo na kompost. Dávkování 50 g na 0,5 m3 kompostované hmoty.